STRONA GŁÓWNA
OFERTA
SPECJALNOŚCI
TERMINY
CENY
UPUSTY CENOWE
BEZPŁATNE KONSULTACJE
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
PLAGIAT?
PREZENTACJE MATURALNE
BADANIA
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
GHOSTWRITING
USŁUGI INFOBROKERSKIE
TŁUMACZENIA
KOREKTA
KONTAKT

BLOG


Realizujemy zarówno badania naukowe jak i komercyjne. Wykonujemy badania własności przemysłowej. Znane są nam standardy przeprowadzania badań oraz metody i techniki badań stosowane w naukach społecznych, medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, marketingowych oraz w naukach o zarządzaniu i organizacji. Wśród stosowanych przez nas metod i technik badawczych są zarówno proste badania sondażowe, analiza dokumentów, analiza treści, badania socjometryczne, case study, wywiad, wywiad standaryzowany, wywiad etnograficzny, wywiad pogłębiony, analiza SWOT, Mystery Shopping itp. jak i wymagające specjalistycznej wiedzy takie jak np. metody scenariuszowe, metody portfelowe, analiza luki strategicznej, analiza "pięciu sił" Portera, Free Assiociation Task (metoda wolnych skojarzeń), Multidimensional Scaling, MDS (skalowanie wielowymiarowe), Affinity Index (skojarzeniowy indeks podobieństwa), Servqual.

Z naszej oferty można skorzystać kompleksowo (od projektu badań - metodologii - i przygotowania narzędzi badawczych, poprzez przeprowadzenie badań, analizę zebranego materiału badawczego, po pisanie raportu końcowego z badań zawierającego, w zależności od celu przeprowadzania badań, porównanie wyników badań z postawionymi hipotezami, zastosowanie wyników z badań w praktyce, porównanie z wynikami innych badań) lub na dowolnie wybranym etapie.

Prowadzimy konsultacje i korepetycje z metodologii badań.


 

zobacz także: prace badawcze na zamówienie