Rekomendacje przy aplikowaniu na studia doktoranckie

Ponieważ mało, który z kandydatów aplikujących na studia doktoranckie ma dorobek naukowy

[ czytaj więcej.. ]


Dorobek naukowy kandydata na studia doktoranckie

Za dorobek naukowy przy aplikowaniu na studia doktoranckie uważa się:

[ czytaj więcej.. ]


Analiza SWOT: trzy podejścia

Analiza SWOT: trzy podejścia

[ czytaj więcej.. ]


„Trudno powiedzieć” w pytaniach o wiedzę

W wielu kwestionariuszach badawczych, niezależnie od tego, jakiego typu zadawane jest pytanie, w listach możliwych odpowiedzi umieszczana jest odpowiedź „trudno powiedzieć”.

[ czytaj więcej.. ]


Zmienna zależna

Zmienne zależne i niezależne mylą się często ze sobą nawet studentom socjologii. Może poniższy rysunek pomoże zrozumieć istotę zmiennej zależnej.

[ czytaj więcej.. ]


Co badacz miał na myśli?

Częstym błędem w konstruowaniu kwestionariusza badawczego przez niedoświadczonych badaczy jest tworzenie listy możliwych odpowiedzi wg znanego tylko badaczowi znaczenia tych odpowiedzi.

[ czytaj więcej.. ]


Pytania metryczkowe

Pytania metryczkowe w kwestionariuszach badawczych nie są sztuką dla sztuki – muszą mieć uzasadnienie w całym projekcie badawczym.

[ czytaj więcej.. ]


Skala dwubiegunowa

Bipolar scale - skala, której końce oznaczone są antonimami (przeciwstawnymi określeniami).
[ czytaj więcej.. ]


Fala

Fala (ang. wave) żargonowe określenie kolejnych grup osób, objętych badaniem trackingowym.Badania trackingowe

Badania trankingowe są metodą wykorzystywaną najczęściej w badaniach rynku, w przypadku gdy badane są zmiany zachodzące w rożnych procesach rynkowych.


[ czytaj więcej.. ]


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |