Per analogiam

przez analogię


Wykres kołowy: grafika

Zdecydowanie najczęściej do graficznej prezentacji wyników badań stosowany jest wykres kołowy. W większości prac studenckich (i nie tylko) można znaleźć szablonowy wykres kołowy programu Excel.

[ czytaj więcej.. ]


ISCED

International Standard Classification of Educatio
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja KształceniaPer omnia

w każdym przypadku


* Wiedza a mądrość

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz


Ad hoc

do tego, wyłącznie w tym celu, doraźnie


Ad vocem

do słowa, przychodzi mi na myśl


* Wiedza

Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach.

Carl Gustav Jung


Metoda funkcjonalna

Metoda badawcza w funkcjonalizmie, w antropologii społecznej, polegająca na wyjaśnianiu elementów rzeczywistości kulturowo-społecznej poprzez odwoływanie się do ich funkcji (wartości, zwyczajów, obrzędów, norm, instytucji. norm, itp.).


Badania archiwalne

Analiza istniejących danych i dokumentów, które są wytworem działalności instytucji społecznych, organizacji lub jednostek ( np., rejestrów, akt personalnych, protokołów sądowych , dzienników, kronik. Pamiętników).


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |