Sensu largo

w szerokim znaczeniu


Sensu stricto

w ścisłym znaczeniu


Sit venia verbo

że się tak wyrażę/ za pozwoleniem/ niech mi będzie wolno powiedzieć


Status quo

istniejący stan rzeczy


Status quo ante

poprzedni stan rzeczy


Stricte

dokładnie


Tertium non datur

nie ma trzeciego wyjścia
nie ma trzeciej możliwości


Tertium non datur

nie ma trzeciego wyjścia
nie ma trzeciej możliwości


Vice versa

na odwrót


Vide infra

patrz poniżej


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |