Casus maior

siła wyższa


Communis opinio

powszechny pogląd


Conditio sine qua non

warunek konieczny


Contradictio explicita

wyraźna sprzeczność


Contra facta non valent argumenta

argumenty muszą ustąpić wobec faktów


Clara non sunt interpretanda

jasne teksty nie podlegają wykładni


Causa causae est etiam causa causati

przyczyna przyczyny jest także przyczyną


Exclusive

z wyłączeniem
z wyjątkiem


Ex definitione

z definicji
na mocy definicji


Ex nomine

z nazwy


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |