Implicite

niewyraźnie
pośrednio
ciemno


In absentia

w nieobecności


In extenso

w całości


In extreme

w ostateczności


In concreto

w określonej sytuacji; w określonym wypadku


In spe

w przyszłości


In statu praesenti

w stanie obecnym


Ipso facto

na mocy faktu


Ipso iure

na mocy prawa


In principio

w zasadzie


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |