PAPI

PAPI ( ang. Paper and Pen Personal Interview) popularna metoda pozyskiwania danych w badaniach ilościowych.[ czytaj więcej.. ]


CAPI

CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) badanie podczas, którego ankieter kontaktuje się z respondentem face to face a zebrane informacje zapisywane są bezpośrednio na komputerze.


[ czytaj więcej.. ]


CATI

CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interview) to szybka i prosta metoda pozyskiwania informacji od respondentów.


[ czytaj więcej.. ]


Interviewer cheating

Kwestionariusz wywiadu zawierający odpowiedzi wymyślone przez nierzetelnego ankietera a zapisane jako odpowiedzi respondenta.Trudne na końcu

Trudne lub niewygodne dla respondenta pytania w kwestionariuszach ankiet czy wywiadów najlepiej zadawać na końcu.

[ czytaj więcej.. ]


Dokumenty pisane

Dokumenty pisane to dzienniki, pamiętniki, wywiady, opinie i orzeczenia ekspertów, sprawozdania naukowe, raporty, meldunki, protokoły i sprawozdania z posiedzeń, autobiografie, prace pisemne, artykuły, kroniki, opracowania, listy itp.

[ czytaj więcej.. ]


Response rate

Response rate (poziom realizacji próby) – wskaźnik efektywnej realizacji sondażu określający procent zrealizowanych ankiet/wywiadów w stosunku do złożonej ich liczby.


* Nauka

Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein


Kołowy słupkowy

Wykres kołowy słupkowy służy do prezentacji zebranych danych z wyróżnieniem niektórych danych, które zostają wyodrębnione z głównego wykresu kołowego.

[ czytaj więcej.. ]


Kołowy kołowy

Wykres kołowy kołowy służy do prezentacji zebranych danych z wyróżnieniem niektórych danych, które zostają wyodrębnione z głównego wykresu kołowego.

[ czytaj więcej.. ]


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |