Festina lente.

Spiesz się powoli.


Manus manum lavat.

Ręka rękę myje.


Ubi concordia ubi victoria.

Gdzie zgoda tam zwycięstwo.


Scio me nihil scire.

Wiem, że nic nie wiem.

(słowa Sokratesa)


Alea iacta est.

Kości zostały rzucone.

(słowa przypisywane Juliuszowi Cezarowi)


Ouidquid discis, tibi discis.

Czego się uczysz, uczysz się dla siebie.


Nihil lacrima citius arescit.

Nic nie wysycha szybciej niż łza.


Litterae

Litterae, cum sint paucae, varie tamen collocatae innumerabilia verba efficiunt.

Litery, chociaż jest ich niewiele, jednak w różny sposób rozmieszczone tworzą niezliczone wyrazy.

(Latninius)


Consuetudo altera natura est

Przyzwyczajenie jest druga naturą.

(Cicero)


Consuetudo est optima legum interpres.


Zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw

(Justynian I Wielki)


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |