Argumentum e silentio

wnioskowanie z milczenia


Audiatur et altera pars

należy wysłuchać i strony przeciwnej


A contrario

z przeciwnego, z przeciwieństwa
[wychodząc z przeciwnego założenia]


Ab absurdo

do absurdu


Ad casum

stosownie do danego przypadku


Ad extremum

do ostateczności,
na koniec
wreszcie
ostatecznie


Casus maior

siła wyższa


Contra praescriptum

wbrew przepisowi


Contra naturam

wbrew naturze


Eo nomine

w ten sposób
z tego tytułu


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |