Lex generalis

ustawa ogólna


Lex non scripta

prawo niepisane
prawo zwyczajowe


Lex specialis

ustawa (przepis) specjalna
ustawa (przepis) szczególna


Lex retro non agit

prawo (ustawa) nie działa wstecz


Lex talionis


prawo talionu czyli czy;i odwetu
"oko za oko"


Mala fide

w złej wierze
podstępnie
zła wiara


Mutuus

wzajemny
dwustronny


Locus standi

punkt wiedzenia
prawo do bycia wysłuchanym przed sądem


Malum necessarium

zło konieczne


Maximo cum studio

z najwyższą starannością


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |