Mutatis mutandis

z uwzględnieniem niezbędnych zmian


Neglegentia

niedbalstwo


Nihil fit sine causa

nic nie dzieje się bez przyczyny


Notoria nin egent probatione

powszechnie znane fakty nie wymagają dowodu


Obscenus

nieprzyzwoity


Opinio communis

opinia powszechna
pogląd powszechny


Per errorem

przez pomyłkę


Qui tacet consentire videtur

kto milczy, ten się zgadza


Rationes causa

przyczyny sprawy


Secundum legem

według prawa
zgodnie z ustawą
zgodnie z prawem


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |