Wartość

Wartość

[ czytaj więcej.. ]


Pojęcie wartości w psychologii

Pojęcie wartości w psychologii

1. wartość jako przykre lub przyjemne doznanie emocjonalne, doświadczane w zmysłowym kontakcie z obiektem,
2. wartość jako ocena obiektu negatywna lub obiektywna,
3. wartość jako abstrakcyjny standard stanu idealnego obiektu lub klasy obiektów ,
4. wartość jako ważność obiektu dla podmiotu,
5. wartość jako użyteczność obiektu dla realizacji celu (instrumentalna).

M. Lewicka, Psychologia spostrzegania społecznego, Książka i Wiedza, Warszawa 1985, s. 21Pojęcie wartości w socjologii wg M. Misztal

Pojęcie wartości w socjologii wg M. Misztal

1. Wartości jako przedmioty zewnętrzne wobec jednostki,
2. Wartości jako przekonania, idee lub koncepcje.


[ czytaj więcej.. ]


Pojęcie wartości w socjologii wg A. Sicińskiego

Pojęcie wartości w socjologii wg A. Sicińskiego
1. Wartości w znaczeniu przedmiotowym,
2. Wartości w znaczeniu podmiotowym.


[ czytaj więcej.. ]


Pojęcie wartości w socjologii wg Cz. Matusiewicza

Pojęcie wartości w socjologii wg Cz. Matusiewicza

1. Wartości dyrektywne (wyznaczniki) celów dążeń ludzkich),
2. Wartości porównawcze (element kontrolny realizacji kierunku dążeń).


[ czytaj więcej.. ]


Pojęcie wartości w socjologii wg F. Znanieckiego i W. Miścickiego

Pojęcie wartości w socjologii wg F. Znanieckiego i W. Miścickiego

1. Wartość powiązana z działaniem, które nadaje przedmiotowi znaczenie dla działającego podmiotu


[ czytaj więcej.. ]


Pojęcie wartości w socjologii wg S. Jałowieckiego

Pojęcie wartości w socjologii wg S. Jałowieckiego

1. Wartości - obiekty (aspekt jednostkowy)
2. Wartości - normy (aspekt społeczny)


[ czytaj więcej.. ]


Pojęcie wartości w socjologii wg S. Ossowskiego

Pojęcie wartości w socjologii wg S. Ossowskiego

Wartości jako przedmioty pragnień
1. Wartości odczuwalne:
- werbalizowane (wyznawane),
- realizowane,
2. Wartości uznawane
- werbalizowane
- realizowane


[ czytaj więcej.. ]


Trzy pary typów wartości wg S. Ossowskiego

Trzy pary typów wartości wg S. Ossowskiego


1. Wartości uznawalne i odczuwalne
2. Wartości uroczyste i codzienne
3. Wartości środków i celów


[ czytaj więcej.. ]


Cykl (koło) W.E. Deminga


Cykl (koło) W.E. Deminga

1. trzeba zaplanować każde działanie,
2. wdrożyć je do praktyki,
3. badać, jak przebiega proces wdrażania,
4. wprowadzać zmiany, wynikające z tych badań.


[ czytaj więcej.. ]


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |