Humana non sunt turpia

co ludzkie, nie hańbi


Barba non facit philosophum

Broda nie czyni filozofem

[Plutarch]


Bene dignoscitur - bene curatur

Dobra diagnoza - dobre leczenie


O tempora! O mores! – o czasy! O obyczaje!

Co za czasy czasy! Co za obyczaje obyczaje!

[Cyceron]


Oculum pro oculo, dentem pro dente

oko za oko, ząb za ząb


Oderint, dum metuant

niech nienawidzą, byleby się bali


Omne ignotum pro magnifico

Wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe

[Tacyt]


Ćwiczenie dykcji 1

Czy tata czyta cytaty Tacyta


Ćwiczenie dykcji 2

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.


Ćwiczenie dykcji 3

Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjamowanego tłumu.


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |