Ćwiczenie dykcji 4

W czasie suszy szosa sucha. Suchą szosą Sasza szedł.


Ćwiczenie dykcji 5

Zmistyfikowanie i odmitologizowanie niezidentyfikowanych obiektów latających.


Ćwiczenie dykcji 6

Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz Pietrze, wieprza pieprzem.
- Pieprzę wieprza pieprzem, bo kiedy pieprz się w wieprza wetrze, wtedy mięso będzie lepsze.


Ćwiczenie dykcji 7

Z czeskich strzech szło Czechów trzech, gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w lesie zagryzł zwierz, bez śladu drugi w gąszczach sczezł, a tylko trzeci z Czechów trzech osiągnął marzeń kres.


Ćwiczenie dykcji 8

Rozrewolwerowany rewolwer rozrewolwerował się.


Ćwiczenie dykcji 9

Tracz tarł tarcicę tak, takt w takt, jak takt w takt tarcicę tartak tarł.


Ćwiczenie dykcji 10

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, że przepiórki pstre trzy podpatrzyły w Pszczynie jak cietrzew wieprza wietrzył.


Ćwiczenie dykcji 11

Jola lojalna


Ćwiczenie dykcji 12

Wart Pac pałaca, a pałac Paca.


Ćwiczenie dykcji 13

Stół z powyłamywanymi nogami, drabina z powyłamywanymi szczeblami.


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |