Dziesięć kroków do TQM Josepha M. Jurana

Dziesięć kroków do TQM Josepha M. Jurana

1 Uświadomienie potrzeby i szanse doskonalenia jakości
2 Ustalenie celów ciągłego doskonalenia.

[ czytaj więcej.. ]


Siedem instrumentów niezbędnych w kontroli jakości wg Kaoru Ishikawy

Siedem instrumentów niezbędnych w kontroli jakości wg Kaoru Ishikawy:

1. analiza Pareto,

[ czytaj więcej.. ]


Umiejętności społeczne wg Jonthana Turnera• Zdolności do motywowania się, celem osiągnięcia określonych pozycji i odgrywania istotnych ról,

[ czytaj więcej.. ]


* Trzy rodzaje kłamstw

Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki.

Mark Twain* Wiedza

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Francis Bacon


Opinia

Opina jest werbalną postacią postawy. Opinie mające charakter tylko poznawczy są mniej trwałe i szybko ulegają zmianom. Opinie mające komponent wartościujący i emocjonalny są trwałe i niezwykłe trudne do zmian. Aby dobrze poznać opinię respondenta należy zbadać wszystkie komponenty opinii.


Paradygmat naukowy

Paradygmat naukowy to zbiór fundamentalnych i naczelnych koncepcji oraz założeń, obowiązujących w określonym czasie w nauce, dotyczących istoty natury, świata i przedmiotu badań danej dziedziny wiedzy.


[ czytaj więcej.. ]


Servqual

Metoda Servqual (zwana także skalą Servqual) polega na określeniu syntetycznego miernika jakości wyrażającego zagregowaną różnicę między percepcją jakości usługi przez konsumenta, a jego oczekiwań wobec usługi.

[ czytaj więcej.. ]


„Inne” błędy ankieterów

Wiele kwestionariuszy badawczych zawiera w listach możliwych odpowiedzi odpowiedź „inne”.

[ czytaj więcej.. ]


"Raczej nie" czy "raczej tak"

W wielu przypadkach zgodnie z złożeniami badań na zadane pytanie wystarcza odpowiedź „tak” lub „nie”. Nie zawsze (można powiedzieć, że rzadko) interesuje nas siła np. opinii czy deklarowanych postaw respondenta.

[ czytaj więcej.. ]


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |