"Inne" i "jakie"

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi „trudno powiedzieć” zbyt często w kwestionariuszach badawczych w listach możliwych odpowiedzi na zadane pytanie badawcze umieszczane są odpowiedzi „inne”.

[ czytaj więcej.. ]


Badania ustawione

Zdarza się, że w badaniach komercyjnych w liście możliwych odpowiedzi nie umieszcza się odpowiedzi niekorzystnych dla podmiotu zlecającego przeprowadzenie badania (np. w pytaniu „jak smakuje Panu/i kawa „X” nie umieszcza się odpowiedzi „nie smakuje mi”).

[ czytaj więcej.. ]


"Trudno powiedzieć"

Stosunkowo często (można powiedzieć, że zbyt często), w kwestionariuszach badawczych w listach możliwych odpowiedzi na zadane pytanie badawcze umieszczane są odpowiedź „trudno powiedzieć”.

[ czytaj więcej.. ]


Analiza dokumentów w badaniu satysfakcji klienta

Jedną z metod badań satysfakcji klienta jest analiza dokumentów.

[ czytaj więcej.. ]


Matura ustna z języka polskiego: uniwersalne pytania

Maturzyści przygotowując się do egzaminu z języka polskiego zazwyczaj koncentrują się na przygotowaniu prezentacji i przygotowaniu się do jej przeprowadzenia zapominając o rozmowie z członkami komisji egzaminacyjnej.

[ czytaj więcej.. ]


Pytanie młodzieży o rodziców

Badaczu, pytając dzieci i młodzież o rodziców licz się z uczuciami respondentów.


[ czytaj więcej.. ]


Quality function deployment (OFD)

Metoda QFD, zwana też domem jakości, polega na przełożeniu potrzeb i oczekiwań odbiorców na charakterystyki wyrobu lub usługi.

[ czytaj więcej.. ]


Wykształcenie respondenta

Wbrew pozorom pytanie o wykształcenie respondenta nie jest proste.

[ czytaj więcej.. ]


Pytania filtrujące

Potocznie często sądzi się, że pytania filtrujące (selekcyjne, odsiewające) to pytania sprawdzające czy respondent szczerze odpowiada na pytania. To błędne rozumowanie.

[ czytaj więcej.. ]


Gdzie mieszka respondent

Nikt tak nie potrafi skompilować prostego pytania o miejsce zamieszkania jak niedoświadczony badacz.

[ czytaj więcej.. ]


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |