Mystery shopping

Badanie jakościowe mystery shopping (tajemniczy klient)

[ czytaj więcej.. ]


Wykresy kolumnowe: grafika

W zdecydowanej większości prac studenckich (i nie tylko) do graficznej prezentacji wyników badań używany jest szablonowy wykres kolumnowy programu Excel.

[ czytaj więcej.. ]


Odlotowe pytania o płeć respondenta

Zdarzają się metryczki w badaniu samych kobiet lub samych mężczyzn z pytaniem o płeć respondenta.

[ czytaj więcej.. ]


„Trudno powiedzieć”, czy ankieter popełnił błąd

Jeśli w kwestionariuszu wywiadu standaryzowanego w liście odpowiedzi na pytanie znajduje się odpowiedź „trudno powiedzieć”

[ czytaj więcej.. ]


Płatania skategoryzowane

Pytania skategoryzowane (pytania zamknięte) - rodzaj pytań stosowanych w kwestionariuszach o określonej, przez badacza liczbie klasyfikowanych odpowiedzi. Udzielenie odpowiedź polega na dokonaniu wyboru odpowiedzi z listy możliwych odpowiedzi.


Pytania nieskategoryzowane

Pytania nieskategoryzowane (pytania otwarte) - rodzaj pytań stosowanych w kwestionariuszach badawczych oraz podczas wywiadów niestandaryzowanych umożliwiających respondentowi dowolny sposób udzielania odpowiedzi lub/i zaprezentowania własnej opinii.Servperf

Metoda Servperf pozwala zidentyfikować, w jaki sposób konsumenci postrzegają świadczoną usługę i poszczególne jej składniki.

[ czytaj więcej.. ]


Infobroker

Infobroker (information professional, freelance librarian, knowledge broker, data dealer, cyberian, independent researcher, broker informacji)

[ czytaj więcej.. ]


Critical Incidents Technique (CIT)

Technika przypadków krytycznych jest procedurą badania jakościowego, które ułatwia badanie znaczących sytuacji (wydarzeń, przypadków, procesów, zagadnień), z którymi respondent się utożsamia, sposób zarządzania nimi i rezultat w postaci nazwania spostrzeżonych efektów.

[ czytaj więcej.. ]


Pomiar

Pomiar - czynność badawcza polegająca na zastosowaniu określonego zbioru procedur w celu wyrażenia jakiejś charakterystycznej cechy obiektu badawczego w kategoriach ilościowych lub jakościowych miary tej cechy.


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |