„Sufitowy” kwestionariusz badawczy

Potocznie uważa się, że kwestionariusz ankiety czy też wywiadu standaryzowanego jest najprostszym narzędziem badawczym. Tak prostym, że zrobienie go samemu jest banalnie łatwe i zajmuje kilkadziesiąt minut.

[ czytaj więcej.. ]


Pogłębiony wywiad grupowy

Pogłębiony wywiad grupowy polega na uzyskiwaniu rezultatów wygenerowanych wspólnie przez uczestników badania. W wywiadzie grupowym szczególna rola przypada moderatorowi. Do przeprowadzenia pogłębionego wywiadu grupowego niezbędne jest opracowanie scenariusza określającego cel lub cele badania, liczbę i miejsce przeprowadzenia wywiadów, szczegółowy plan wywiadu uwzględniający kolejność poruszanych zagadnień.


Odpłatny udział w badaniach

W komercyjnych badaniach np. produktowych spotka się płacenie respondentom za udział w badaniach lub nagradzanie respondentów punktami, które po zebraniu odpowiedniej ich liczby można zmienić na bony towarowe. Wielu chętnych do zarobienia paru złotych czy punktów nie przyznaje się, że badany produkt czy produkty są im zupełnie nieznane i nie używają ich. Jaką wartość mają wyniki i wnioski z tych badań dla podmiotu zlecającego?Pytania zamknięte

Pytania zamknięte (pytania skategoryzowane) - rodzaj pytań stosowanych w kwestionariuszach o określonej, przez badacza liczbie klasyfikowanych odpowiedzi. Udzielenie odpowiedź polega na dokonaniu wyboru odpowiedzi z listy możliwych odpowiedzi.


Pytania otwarte

Pytania otwarte (pytania nieskategoryzowane) - rodzaj pytań stosowanych w kwestionariuszach badawczych oraz podczas wywiadów niestandaryzowanych umożliwiających respondentowi dowolny sposób udzielania odpowiedzi lub/i zaprezentowania własnej opinii.Standaryzacja

Standaryzacja w badaniach oznacza, że wszystkim respondentom zadaje się ujednolicone, w ten sam sposób sformułowane pytania a następnie w ten sam sposób analizuje się odpowiedzi. Celem standaryzacji jest ilościowe opracowanie zebranego materiału. Uzyskane w ten sposób wyniki traktowane są jako pomiar.* Czas

Czas jest larwą wieczności.

Jean-Paul Sartre


Refusal rate

Refusal rate (poziom odmów) - wskaźnik efektywnej realizacji sondażu określający liczbę osób, które odmówiły udziału w badaniu, w stosunku do wszystkich wylosowanych osób do badanej próby.* Niewiedza

Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im się tego nie pokaże.

Steve Jobs


Lapsus

pomyłka


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |