Typy kultur wg M. Mead

Typy kultur wg M. Mead


[ czytaj więcej.. ]


4P

4P

Koncepcja 4P to punkt widzenia sprzedawcy na instrumenty marketingowe, którymi możne wpływać na nabywców
[ czytaj więcej.. ]


4C

1. Consumer needs and wants (potrzeby i pragnienia konsumenta),
2. Cost to the consumer (koszt, który ponosi konsument),
3. Convenience (wygoda zakupu),
4. Communication (informacja wzajemna).


Z punkt widzenia klienta każdy instrument marketingowy (patrz 4 P) musi dostarczać mu korzyści.


[ czytaj więcej.. ]


Aktor (E. Goffman)

Aktor (E. Goffman)

E. Goffman zaproponował sposób badania procesów społecznych (analiza dramaturgiczna) polegający na przyrównywaniu rzeczywistości społecznej do sceny teatralnej. W ujęciu tym jednostka uczestnicząca w życiu społecznym to aktor odgrywający rolę lub zestaw ról.

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR., Warszawa 2000.


[ czytaj więcej.. ]


Ja i Mnie

Ja i Mnie

Pojęcie po raz pierwszy użyte przez Williama Jamesa. „Mnie” reprezentuje wyobrażenie sytuacji, „Ja” rzeczywistą reakcję na sytuację. Pierwotne jest „Mnie” z którego powstaje „Ja” jako pierwiastek indywidualny.


[ czytaj więcej.. ]


Scena i kulisy (E. Goffman)

Scena i kulisy (E. Goffman)

Goffman dzieli przestrzeń teatralną na scenę i kulisy. Scena (srefa fasadowa) również to miejsce, w którym aktorzy świadomie kontrolują gesty i manipulują nimi, by wywołać pożądane wrażenie i uzyskać oczekiwaną grę pozostałych aktorów występów. Kulisy, to miejsce, w którym jednostka może pozwolić sobie na „bycie sobą”. Za kulisami jednostka odpoczywa przed kolejnym wyjściem na scenę.

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR., Warszawa 2000.


[ czytaj więcej.. ]


Występ (E. Goffman)

Występ (E. Goffman)

Określenia wszelkiej działalności jednostki, która przebiega podczas stałej obecności pewnej grupy obserwatorów i wywiera na nich jakiś wpływ.

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR., Warszawa 2000.


[ czytaj więcej.. ]


Fasada (E. Goffman)

Fasada (E. Goffman)

Wszystkie środki wyrazu, jakie jednostka stosuje celowo bądź mimowolnie podczas gry. Fasada składa się z fasady scenicznej – dekoracja i fasady osobistej – rekwizyty. Dekoracja zazwyczaj znajduje się w miejscu, w którym występują aktorzy, opuszczenie tego miejsca oznacza zakończenie występu. Są wyjątkowe sytuacje, w których dekoracja przemieszcza się z aktorem, należy do nich np. orszak weselny, defilada. Elementami fasady osobistej są atrybutu związane z pozycją społeczną aktora (pleć , wiek, rasa, wygląd, strój, mimika, gesty, sposób bycia itp.)

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR., Warszawa 2000.

[ czytaj więcej.. ]


Jean Paul Sartre cytat

Człowiek skazany jest na to by być wolnym.
Skazany - nie stworzył bowiem samego siebie,
a mimo wszystko jest wolny.
Kiedy już raz rzucony zostaje w świat
jest odpowiedzialny za wszystko co robi.

Jean Paul Sartre


[ czytaj więcej.. ]


Jean Paul Sartre cytat

Człowiek jest tym, czym siebie uczyni.

Jean Paul Sartre


[ czytaj więcej.. ]


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |