* Wiedza

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Francis Bacon