Response rate

Response rate (poziom realizacji próby) – wskaźnik efektywnej realizacji sondażu określający procent zrealizowanych ankiet/wywiadów w stosunku do złożonej ich liczby.