Ouidquid discis, tibi discis.

Czego się uczysz, uczysz się dla siebie.