Dokumenty pisane

Dokumenty pisane to dzienniki, pamiętniki, wywiady, opinie i orzeczenia ekspertów, sprawozdania naukowe, raporty, meldunki, protokoły i sprawozdania z posiedzeń, autobiografie, prace pisemne, artykuły, kroniki, opracowania, listy itp.