Trudne na końcu

Trudne lub niewygodne dla respondenta pytania w kwestionariuszach ankiet czy wywiadów najlepiej zadawać na końcu. Zadanie trudnego dla respondenta pytania na początku może spowodować rezygnację respondenta z udziału w badaniach. Nie można wykluczyć, że respondent zrezygnuje z udziału w badaniach nawet gdy, umieścimy te pytania na końcu jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że respondent, który już poświecił swój czas na udział w badaniach i odpowiedział na większość pytań zaccje dokończyć swoje odpowiedzi.