Interviewer cheating

Kwestionariusz wywiadu zawierający odpowiedzi wymyślone przez nierzetelnego ankietera a zapisane jako odpowiedzi respondenta.