Badania trackingowe

Badania trankingowe są metodą wykorzystywaną najczęściej w badaniach rynku, w przypadku gdy badane są zmiany zachodzące w rożnych procesach rynkowych. Charakterystyczna ich cechą jest kilkukrotny pomiar tego samego zjawiska w stałych odstępach czasu oraz to, że (w przeciwieństwie do badan panelowych) za każdym razem badana jest inna grupa respondentów.

słowa kluczowe: badania trackingowe,trackingowe badania, badanie trackingowe, badania rynku, badani procesów rynkowych, panel