Pozorant

Pozorant (ang. confederate experimenter) żargonowe określenie pomocnika eksperymentatora pdczas przeprowadzania badań. Pozorant zazwyczaj jest przedstawiany osobom biorącym udział w eksperymencie jako j jeden z uczestników badania. Zadaniem pozoranta jest manipulowanie bodźcami eksperymentalnymi i takie oddziaływanie na zachowanie uczestników badania aby eksperymentator mógł ustalić, czy celowa manipulacja wpływa np. na zachowania, reakcje czy opinie respondentów. Badania tego typu wywołują dyskusje nad etyką przeprowadzania badań.


słowa kluczowe:eksperyment, badania eksperymentalne, manipulacja, manipulowanie, eksperymentator, pozorant, etyka badań.