„Trudno powiedzieć” w pytaniach o wiedzę

W wielu kwestionariuszach badawczych, niezależnie od tego, jakiego typu zadawane jest pytanie, w listach możliwych odpowiedzi umieszczana jest odpowiedź „trudno powiedzieć”. W pytaniach o wiedzę w liście odpowiedzi powinna zostać zamieszczona odpowiedź „nie wiem”, bo albo respondent wie, kim był np. Antonio Gaudi i wybiera z listy prawidłową odpowiedź, albo wydaje mu się, że wie, kim był i wybiera z listy błędną odpowiedź albo przyznaje, że nie wie i taką odpowiedź wybiera.