CAPI

CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) badanie podczas, którego ankieter kontaktuje się z respondentem face to face a zebrane informacje zapisywane są bezpośrednio na komputerze (zazwyczaj laptopie). Jeśli wymaga tego badanie ankieter może podczas badania pokazywać respondentowi, jeśli wymagają tego badania, materiały multimedialne.

słowa kluczowe: CAPI, Computer-Assisted Personal Interview, ankieter, respondent, badania