PAPI

PAPI ( ang. Paper and Pen Personal Interview) popularna metoda pozyskiwania danych w badaniach ilościowych. Ankieterzy przeprowadzają badani w terenie za pomocą kwestionariusza badawczego w standardowej papierowej wersji.