CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interviews) badania przeprowadzane za pośrednictwem internetu.
Kwestionariusze badawcze mogą na przykład zostać zamieszone na ogólnodostępnych stronach WWW, na stronie internetowej badacza czy jednostki badawczej, mogą zostać wysłane listą mailngową (np. do pracowników, klientów. prenumeratorów newsletera) lub zapraszać do udziału w badaniach jako ankiety pop-up.


słowa kluczowe: Computer Assisted Web Interviews, CAWI, metody badawcze, metoda badawcza, ankieta internetowa, ankieta on-line, ankieta pop-up