Lex specialis

ustawa (przepis) specjalna
ustawa (przepis) szczególna