Paradygmat naukowy

Paradygmat naukowy to zbiór fundamentalnych i naczelnych koncepcji oraz założeń, obowiązujących w określonym czasie w nauce, dotyczących istoty natury, świata i przedmiotu badań danej dziedziny wiedzy.
Twórcą teorii paradygmatów był Th. S. Kuhn. Zgodnie z poglądami Kuhna paradygmat istotny jest dla badań naukowych, ponieważ "żadna nauka przyrodnicza nie może być wyjaśniania bez zastosowania splecionych teoretycznych i metodologicznych poglądów pozwalających na wybór, ocenę i krytykę" ("The Structure of Scientific Revolutions", 1962).