Opinia

Opina jest werbalną postacią postawy. Opinie mające charakter tylko poznawczy są mniej trwałe i szybko ulegają zmianom. Opinie mające komponent wartościujący i emocjonalny są trwałe i niezwykłe trudne do zmian. Aby dobrze poznać opinię respondenta należy zbadać wszystkie komponenty opinii.