Pytania metryczkowe

Pytania metryczkowe w kwestionariuszach badawczych nie są sztuką dla sztuki – muszą mieć uzasadnienie w całym projekcie badawczym.

Pytania metryczkowe zazwyczaj pełnią funkcję zmiennych niezależnych. W kwestionariuszu powinny znaleźć się wyłącznie pytania, które są niezbędne do rozwiązania danego problemu badawczego. Do najczęstszych błędów popełnianych przez studentów i doktorantów należy traktowanie metryczki wg schematu „płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania”. Nie do każdego badania wszystkie te informacje są potrzebne a zadnie zbędnych pytań jest wyrazem niekompetencji. Nie w każdym badaniu pytania te wyczerpują listę pytań metryczkowych, jakie należy zdać by rozwiązać dany problem badawczy.