Kołowy kołowy

Wykres kołowy kołowy służy do prezentacji zebranych danych z wyróżnieniem niektórych danych, które zostają wyodrębnione z głównego wykresu kołowego. Np. Badamy zwierzęta hodowane przez dzieci z przedszkola X. W badaniu interesują nas ptaki. Na głównym wykresie przedstawimy, jaki odsetek zwierząt hodowanych przez dzieci stanowią ptaki a na wykresie wyodrębnionym pokazujemy, jakie to są ptaki.