Kołowy słupkowy

Wykres kołowy słupkowy służy do prezentacji zebranych danych z wyróżnieniem niektórych danych, które zostają wyodrębnione z głównego wykresu kołowego. Np. badamy uprawy we wsi Y. W badaniu interesują nas zboża. Na głównym wykresie przedstawimy, jaki odsetek upraw we wsi Y stanowią zboża a na wykresie wyodrębnionym pokazujemy, jakie to są to zboża