Anonimowość i poufność w badaniach ilościowych

Respondent biorący udział w badaniach powinien zostać zapewniony o anonimowości. Nie zawsze jednak badacz jest w stanie zapewnić badanemu anonimowość. Na przykład jeśli badania przeprowadzane są w szkołach, miejscach pracy czy mieszkaniach respondentów badani mogą mieć wątpliwości, co do anonimowości przeprowadzanych badań, dlatego obok zapewnienia o anonimowości powinno znaleźć się zapewnienie o poufności badań – wyłącznie ilościowym, statystycznym opracowaniu danych i nie udostępnianiu wypełnionych kwestionariuszy osobom spoza zespołu badawczego i analitycznego.