Analiza SWOT: trzy podejścia

S (Strengths) mocne strony W (Weaknesses) słabe strony
O (Opportunities) szanse T (Threats) zagrożenia

Analiza SWOT jest w ostatnim czasie bardzo popularnym narzędziem przy opracowywaniu różnego rodzaju strategii, w tym miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Przeglądając te opracowania zauważaliśmy, że sporo z nich nie spełnia wymogów analizy strategicznej. Nie spotkaliśmy do tej pory w takim opracowaniu analizy SWOT z wyjaśnieniem jakie podejście zastosowano do górnej i dolnej połowy macierzy. A to duży błąd ponieważ istnieją trzy podejścia:

1.

S i W to czynniki wewnętrzne
O i T to czynniki zewnętrzne
2.
S i W to cechy stanu obecnego
O i T to spodziewane zjawiska przyszłe.
3.
S i W to czynniki zależne od nas
O i T to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego.Przeprowadzając analizę SWOT należy podać, które podejście przyjęto i należy się go trzymać a nie analizować, jak ma to miejsce, dane wg własnego widzi mi się.

SWOT daje wartościowy rezultat analityczny pod warunkiem, że jest on stosowany konsekwentnie i świadomie. (Zob. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosem, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa 1996)