Pojęcie wartości w psychologii

Pojęcie wartości w psychologii

1. wartość jako przykre lub przyjemne doznanie emocjonalne, doświadczane w zmysłowym kontakcie z obiektem,
2. wartość jako ocena obiektu negatywna lub obiektywna,
3. wartość jako abstrakcyjny standard stanu idealnego obiektu lub klasy obiektów ,
4. wartość jako ważność obiektu dla podmiotu,
5. wartość jako użyteczność obiektu dla realizacji celu (instrumentalna).

M. Lewicka, Psychologia spostrzegania społecznego, Książka i Wiedza, Warszawa 1985, s. 21