Pojęcie wartości w socjologii wg M. Misztal

Pojęcie wartości w socjologii wg M. Misztal

1. Wartości jako przedmioty zewnętrzne wobec jednostki,
2. Wartości jako przekonania, idee lub koncepcje.