Pojęcie wartości w socjologii wg Cz. Matusiewicza

Pojęcie wartości w socjologii wg Cz. Matusiewicza

1. Wartości dyrektywne (wyznaczniki) celów dążeń ludzkich),
2. Wartości porównawcze (element kontrolny realizacji kierunku dążeń).