Pojęcie wartości w socjologii wg S. Jałowieckiego

Pojęcie wartości w socjologii wg S. Jałowieckiego

1. Wartości - obiekty (aspekt jednostkowy)
2. Wartości - normy (aspekt społeczny)