Pojęcie wartości w socjologii wg S. Ossowskiego

Pojęcie wartości w socjologii wg S. Ossowskiego

Wartości jako przedmioty pragnień
1. Wartości odczuwalne:
- werbalizowane (wyznawane),
- realizowane,
2. Wartości uznawane
- werbalizowane
- realizowane