Cykl (koło) W.E. Deminga


Cykl (koło) W.E. Deminga

1. trzeba zaplanować każde działanie,
2. wdrożyć je do praktyki,
3. badać, jak przebiega proces wdrażania,
4. wprowadzać zmiany, wynikające z tych badań.