Dziesięć kroków do TQM Josepha M. Jurana

Dziesięć kroków do TQM Josepha M. Jurana

1 Uświadomienie potrzeby i szanse doskonalenia jakości
2 Ustalenie celów ciągłego doskonalenia.
3 Stworzenie organizacji, która pomoże w realizacji tych celów, poprzez powołanie rady do spraw jakości, określenie problemów, wybranie odpowiedniego projektu, stworzenie zespołów i wybór koordynatorów.
4 Przeszkolenie wszystkich pracowników.
5 Przydzielenie zadań problemowych.
6 Informowanie o przebiegu prac.
7 Okazanie uznania.
8 Ogłoszenie wyników.
9 Odnotowanie sukcesów.
10 Włączenie usprawnień do normalnie stosowanych systemów i procesów firmy, co zapewnia podtrzymanie zapału pracowników.

Za: S. Wawak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002, s. 25- 26.