Siedem instrumentów niezbędnych w kontroli jakości wg Kaoru Ishikawy

Siedem instrumentów niezbędnych w kontroli jakości wg Kaoru Ishikawy:

1. analiza Pareto,
2. diagramy ryby,
3. stratyfikacja,
4. wykresy ilościowe,
5. histogramy,
6. diagramy rozproszone
7. wykresy kontrolne.