Umiejętności społeczne wg Jonthana Turnera

Umiejętności społeczne wg Jonthana Turnera

• Zdolności do motywowania się, celem osiągnięcia określonych pozycji i odgrywania istotnych ról,
• Zdolności o charakterze kulturowym do podzielania wraz z innymi wspólnych wartości, przekonań, uznawania norm instytucjonalnych,
• Zdolności patrzenia na siebie, jako na odrębny podmiot
• Zdolności do odgrywania ról społecznych
• Zdolności do okazywania i do odczytywania emocji.
J.Tunrner, Socjologia koncepcje i zastosowania, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 85 – 88.