Franz Kafka cytat

Wolność to dobro, które umożliwia
korzystanie z innych dóbr.

Franz Kafka