Dorobek naukowy kandydata na studia doktoranckie

Za dorobek naukowy przy aplikowaniu na studia doktoranckie uważa się: publikacje, certyfikaty językowe, udział w konferencjach naukowych, członkostwo w kołach naukowych, nagrody naukowe, staże. Brak dorobku naukowego nie dyskwalifikuje kandydata, ale warto postarać się o jakieś publikacje – można opublikować np. fragmenty pracy magisterskiej.